Αρχική Σελίδα Σχετικά με τις Εκδόσεις ΌΡΟΣ Όλες οι εκδόσεις των Εκδόσεων ΌΡΟΣ Σύντομα θα εκδοθούν από τις εκδόσεις ΌΡΟΣ Επικοινωνία με τις Εκδόσεις ΌΡΟΣ

Η Μαρτυρία της Εκκλησίας

Οι εκδόσεις ΟΡΟΣ κύριο σκοπό έχουν την έκδοση σε κείμενο - μετάφραση - σχόλια των έργων των Αποστολικών – Μεταποστολικών και Εκκλησιαστικών Πατέρων και συγγραφέων της αρχαίας Εκκλησίας (80-451 μ.Χ.)

Για το λόγο αυτό βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Βιβλικών και Πατερικών Σπουδών Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ που σκοπό έχει την ανίχνευση της Διδασκαλίας, Πρακτικής και Νοοτροπίας της αρχαίας αδιαίρετης Εκκλησίας, η οποία άλλαξε το κόσμο και συγκρούσθηκε με το σύστημα.

« ... η θεολογία μας δεν μπορεί ν’ ανατρέχει πλέον σε πηγές δικής της ομολογιακής περιουσίας. Ήδη η θεολογία μας κατευθύνει την πορεία της προς τις πηγές της αρχαίας αδιαίρετης Εκκλησίας. Σε αυτό έχει συντελέσει τόσο η βαθμιαία εγκατάλειψη της ομολογιακής νοοτροπίας περασμένων γενεών, όσο και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να μην αποτελεί η θεολογία μας απλώς έκφραση μιας ομολογίας, αλλά να φανερώνει τη μία αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία … Η μελέτη των πηγών της αδιαίρετης Εκκλησίας, είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη στην έρευνα της ενότητας της Εκκλησίας. Ίσως αυτή η έρευνα, εφοδιάσει τον διηρημένο χριστιανικό μας κόσμο, με το υπερομολογιακό εκείνο νήμα, που θα τον βοηθήσει να ξαναβρεί και πραγματοποιήσει την ενότητά του.»

ο Περγάμου Ιωάννης, κατά κόσμο καθ. Ι Ζηζιούλας>

από το βιβλίο:
«Η ενότητα της Εκκλησίας εν τω επισκόπω κατά του τρεις πρώτους αιώνες»

Περισσότερα

Τμήμα του υπομνήματος του Αββακούμ, από τα ευρήματα στο Κουμράν

Κυκλοφόρησε

•Γ Μουστάκης - Καταγγέλω τις παραεκκλησιαστικές οργανώσεις "OPUS DEI" στην Ελλάδα

Μεταποστολικοί Πατέρες - Σεπτίμιος Τερτυλλιανός - Ι
Ο ρόλος των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων στις δικτατορίες Μεταξά – Παπαδόπουλου, στην κατοχή και τον εμφύλιο. Τα ‘ορθόδοξα’ ΜΜΕ και οι διαδικτυακές ορθόδοξες σέχτες στην σύγχρονη εκκλησιαστική, πολιτική και κοινωνική ζωή στην Ελλάδα.
•Σεπτίμιος Τερτυλλιανός - Ι
(Μεταποστολικοί Πατέρες) από τη σειρά η μαρτυρία της Αρχαίας Εκκλησίας

Μεταποστολικοί Πατέρες - Σεπτίμιος Τερτυλλιανός - Ι
"Οι πατέρες των τριών πρώτων του Χριστιανισμού αιώνων είναι και παραμένουν και θα παραμένουν εις το διηνεκές, οι πρώτοι και κύριοι ερμηνευτές της σκέψεως και των αισθημάτων της αρχαίας Εκκλησίας..."

Κ. Γ. Μπόνης,
καθηγητής Πατρολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2009 Εκδόσεις ΌΡΟΣ